തിരകൾ തിരമാലകൾ

എതിർപ്പുകൾ സിനിമയിലെ തിരകൾ തിരമാലകൾ
ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ
ഇവിടെ ചേർക്കാം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
thirakal thiramalakal

Additional Info

Year: 
1984
Lyrics Genre: