ഖനക് ബുദ്ധിരാജ

Khanak Budhiraja

പഞ്ജാബി സ്വദേശിയും മോഡലുമായ ഖനക് ബുദ്ധിരാജ. ആൽബർട്ട് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്ത 8th മാർച്ച് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു.