Sahasra Kamaladalangal Vidarthum.....(Preetha Madhu)