ചെലവൂർ വേണു

Chelavoor Venu

ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനായാണ്  സിനിമ രംഗത്തുവന്നത്, എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ സിനിമയ്ക്ക് നിരൂപണമെഴുതി(അന്നത് ചന്ദ്രിക വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു)

പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍, ഫിലിം സൊസൈറ്റി സംഘാടകന്‍, ചലച്ചിത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തൻ, 1971 മുതൽ കോഴിക്കോട്ടെ അശ്വനി ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്, ഇപ്പോഴും അശ്വനി സജീവമാണ്, ഇത്രയും കാലം ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവില്ല.

 സൈക്കോ മനശ്ശാസ്ത്ര മാസികയുടെ പത്രാധിപര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്തു. മനസ്സ് ഒരു സമസ്യ, മനസ്സിന്റെ വഴികള്‍ എന്നിവയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികള്‍.