ആരതി

Name in English: 
Aarathi
Aarathi
Alias: 

ആകാശഗംഗ 2 എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായികയായി സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം.