വേണുഗോപൻ

Venugopan
സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ: 6
കഥ: 0
സംഭാഷണം: 0

സംവിധായകൻ

പത്മരാജന്റെ അസിസ്റ്റന്റായിരുന്നു. ആദ്യ ചിത്രം കുസൃതിക്കുറുപ്പ്.