Manikandan

Manikandan's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

നിങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ പോയി അവയ്ക്കു് അനുയോജ്യമായ റേറ്റിങ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ റേറ്റിങ് കൊടുത്ത ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ വരും.

Entries

sort descending Post date
Artists ഫാദർ മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:03
Artists ദേവദർശൻ ചൊവ്വ, 03/04/2012 - 01:39
Artists അർണ്ണോസ് പാതിരി Sun, 20/03/2011 - 03:39
Artists ബ്രദർ മാത്യു ആ‍ശാരിപ്പറമ്പിൽ ബുധൻ, 16/03/2011 - 01:43
Artists എ വി വാസുദേവൻ പോറ്റി Sun, 27/02/2011 - 01:43
Artists പി കെ കേശവൻ നമ്പൂതിരി Mon, 24/01/2011 - 01:29
Artists സീമ ബഹൻ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:47
Audio വന്ദേ മുകുന്ദഹരേ - മണികണ്ഠൻ Sun, 24/10/2010 - 10:51
Film/Album അമൃതഗീതങ്ങൾ വെള്ളി, 25/12/2015 - 03:01
Film/Album ദേവീ‍ഗീതം 1 ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 02:54
Film/Album വനമാല (കൃഷ്ണഭക്തിഗാനങ്ങൾ) Mon, 24/01/2011 - 01:34
Film/Album തളിർമാല്യം ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:46
Lyric താമരപ്പൂവിൽ ഒരു മന്ദസ്മിതമായ് ബുധൻ, 19/01/2011 - 00:40
Lyric നിൻ ദിവ്യനാമമതെന്നും ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:31
Lyric പാദങ്ങളിൽ വീണു കേഴുന്നു ഞാൻ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:33
Lyric സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ സ്വാതിതൻ വെള്ളി, 25/12/2015 - 02:55
Lyric ശരറാന്തൽവെളിച്ചത്തിൽ ശയനമുറിയിൽ Sun, 15/11/2015 - 02:21
Lyric തിരുവാറന്മുളകൃഷ്‌ണാ‍ നിന്നോമൽ Sun, 28/06/2009 - 21:44
Lyric ഇത്രനാൾ ഞാൻ മറന്ന സത്യ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:59
Lyric ആകാശം നാഭീനളിനം Mon, 24/01/2011 - 01:36
Lyric ആയിരം‌നാവുള്ളോരനന്തരേ Mon, 24/01/2011 - 01:39
Lyric അണ്ഡകടാഹങ്ങൾ ചിറകടിച്ചുണരുന്നു Mon, 24/01/2011 - 01:41
Lyric അഗ്രേപശ്യാമി സാക്ഷാൽ Mon, 24/01/2011 - 01:43
Lyric അനേകമൂർത്തേ അനുപമകീർത്തേ Mon, 24/01/2011 - 02:01
Lyric അഷ്ടപദി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ Mon, 24/01/2011 - 02:17
Lyric ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദധൂളീകണം Mon, 24/01/2011 - 02:32
Lyric ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ ബുധൻ, 26/01/2011 - 01:36
Lyric മൂ‍കാംബികേ ദേവി മൂകാംബികേ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:28
Lyric അവിടുത്തെ കാവിലെത്തും ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:15
Lyric കാക്കോത്തിയമ്മയ്ക്ക് തിരുഗുരുതി Mon, 06/11/2017 - 00:31
Lyric നന്മനിറഞ്ഞവളേ കന്യാമറിയമേ വ്യാഴം, 28/10/2010 - 02:43
Lyric എരികനൽ കാറ്റിൽ ഉള്ളം ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 02:46
Lyric എരികനൽ കാറ്റിൽ (എം എസ് വി) ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 02:56
Lyric മഞ്ഞോലും രാത്രി മാഞ്ഞൂ ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 03:18
Lyric താ‍മരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം - M ബുധൻ, 05/01/2011 - 00:20
Lyric ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും ചെല്ലപൈങ്കിളീ (മെയിൽ) വ്യാഴം, 06/01/2011 - 01:15
Lyric സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ Mon, 21/11/2016 - 01:57
Lyric ഓശാന ദാവീദിൻ സുതനേ ഓശാന Sun, 20/03/2016 - 00:29
Lyric പങ്കജവൈരിയെ ചിന്തിച്ചു Sat, 26/02/2011 - 04:07
Lyric ആപദി കിം കരണീയം അമ്മേ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 02:57
Lyric അഞ്ജനശിലയിൽ ആദിപരാശക്തി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:01
Lyric പാടുന്നു ഞാനിന്ന് കാടാമ്പുഴയിലെത്തി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:04
Lyric വിശ്വമോഹിനീ ജഗദംബികേ ദേവി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:06
Lyric ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പവിഴാധരം ബുധൻ, 26/01/2011 - 01:44
Lyric ഗുരുവായൂരൊരു മധുര ബുധൻ, 26/01/2011 - 01:52
Lyric കായാമ്പൂക്കളോടിടയും തിരുമെയ് ബുധൻ, 26/01/2011 - 02:18
Lyric യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:15
Lyric ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:18
Lyric മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:21
Lyric പ്രഭാതരശ്മികളെ പ്രഭാതരശ്മികളെ ബുധൻ, 29/08/2012 - 01:50

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
ആലപ്പി രംഗനാഥ് Mon, 17/01/2022 - 00:17
വടക്കുംനാഥാ സർവ്വം നടത്തും നാഥാ വെള്ളി, 12/03/2021 - 01:07 സ്രാഷ്ടാംഗം എന്നത് തിരുത്തി സാഷ്ടാംഗം എന്നാക്കി
ഓ മൃദുലേ ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ വെള്ളി, 26/02/2021 - 00:13 അവസാന വരി "എൻ പ്രിയേ ഒരു ജീവനായ് എന്നിൽ വിരിയും" എന്നത് "എൻ പ്രിയേ പുതുജീവനായ് എന്നിൽ വിരിയൂ" എന്ന് തിരുത്തി
ശ്യാമസുന്ദര പുഷ്പമേ ബുധൻ, 24/02/2021 - 02:10 എന്റെ സൂര്യൻ എരിഞ്ഞടങ്ങിയീ > എരിഞ്ഞടങ്ങി ഈ സന്ധ്യതൻ സ്വർണ്ണ മേടയും > മേടയിൽ
അനിൽ നെടുമങ്ങാട് വെള്ളി, 25/12/2020 - 22:50 അനിൽ നെടുമങ്ങാടിന്റെ മരണ വിവരം ചേർത്തു.
ശ്രീ വിനായകം നമാമ്യഹം Mon, 04/05/2020 - 23:27 ഗായകർ എന്നതിൽ ബാലമുരളീകൃഷ്ണയെ മാറ്റി രവീന്ദ്രൻ എന്നാക്കി. അവലംബം രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുമായി ബിജു നാരായണൻ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ തന്നെ പറയുന്നത്.
ശരത്ത് Mon, 04/05/2020 - 00:43 ശരത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ലിങ്ക് ചേർത്തു
ഷാജി ടി യു Sun, 03/05/2020 - 03:03
ഷാജി ടി യു Sun, 03/05/2020 - 03:00 ഷാജിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഷാജി ഫേസ്ബുക്കിൽ (m3db group) എഴുതിയെ ഇന്റ്രോയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചേർത്തു.
കമലദളം വെള്ളി, 17/04/2020 - 02:45
കമലദളം വെള്ളി, 17/04/2020 - 02:25
പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ വെള്ളി, 07/06/2019 - 23:58 മദകൂജനമാർന്നിണപ്പ്രാക്കളില്ലേ
പൗളി വൽസൻ വ്യാഴം, 13/12/2018 - 00:24
പൗളി വൽസൻ വ്യാഴം, 13/12/2018 - 00:22
സ്നേഹപ്രവാഹം എന്ന ആൽബത്തിന്റെ ചില പിന്നാമ്പുറ വർത്തമാനങ്ങൾ Sun, 23/09/2018 - 13:42
സ്നേഹപ്രവാഹം Sun, 23/09/2018 - 13:26
പത്തുവെളുപ്പിന് ബുധൻ, 25/07/2018 - 03:01 കല്ലടിക്കോട്ടുന്നു
മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ Mon, 23/07/2018 - 02:20
മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ Sun, 22/07/2018 - 01:40 വരികളിലെ തെറ്റു തിരുത്തി. പാതമൂതവേ > പാതമൂടവേ
തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരക്ഷേത്രം വെള്ളി, 29/06/2018 - 12:42
കാക്കോത്തിയമ്മയ്ക്ക് തിരുഗുരുതി Mon, 06/11/2017 - 00:31
ശ്രീവാഴും പഴവങ്ങാടിയിലെ ഗണപതിഭഗവാനേ ബുധൻ, 25/10/2017 - 01:24 തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ഭരിണഭക്തി > ഭരിതഭക്തി, അടിയനിന്നും > അടിയനെന്നും ഇന്ദ്രബാഹുസ്തംഭ ബന്ധനം > ഭഞ്ജനം തൃസന്ധ്യയാൽ > തൃസന്ധ്യയാൾ
ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബരം Sat, 07/10/2017 - 01:03 നാരായണീയം വരികളിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി
എൻ സ്വരം പൂവിടും ഗാനമേ Sat, 08/04/2017 - 02:58 കരളുരുകും > കരളുകളുരുകും
സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ (എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ) Mon, 21/11/2016 - 01:57
തളിതോറും ഒളിതൂകും കനിവിൻ വിളക്കേ Mon, 21/11/2016 - 00:59 "തളിതോരും" > "തളിതോറും" എന്നാക്കി
പൗർണ്ണമിചന്ദ്രിക ബുധൻ, 27/07/2016 - 01:10 ആശാലതികകളി > ആശാലതികകൾ, ശതാവരി വള്ളി > ശതാവരിവള്ളി
കിനാവിന്റെ കൂടിൻ Sat, 25/06/2016 - 23:52 പ്രാണനിൽ വേരിടും ജീവസൗഭാഗ്യം > പ്രാണനിൽ വേറിടുന്നൂ ജീവസൗഭാഗ്യം നിലാവിൽ > നാലാവേ പ്രാനനിൽ > പ്രാണനിൽ
ഓശാന ദാവീദിൻ സുതനേ ഓശാന Sun, 20/03/2016 - 00:29 വരികൾ ചേർത്തു.
കനകഗഗനതലകാന്തി മറഞ്ഞു വെള്ളി, 26/02/2016 - 00:58 ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ടൈറ്റിൽ എന്നിവ ചേർത്തു
സ്വർണ്ണ ചാമരം Sat, 26/12/2015 - 00:08
സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ സ്വാതിതൻ വെള്ളി, 25/12/2015 - 03:03
സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ സ്വാതിതൻ വെള്ളി, 25/12/2015 - 02:55
ശരറാന്തൽവെളിച്ചത്തിൽ ശയനമുറിയിൽ Sun, 15/11/2015 - 02:21
മനോരമ Mon, 12/10/2015 - 20:59
ഇത്രനാൾ ഞാൻ മറന്ന സത്യ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:59
അനാദികാലം മുൻപേ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:33
തിരുനാമകീർത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:14
തിരുനാമകീർത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:06
മോളി കണ്ണമാലി Mon, 10/08/2015 - 02:05 Change spelling "Moly Kannamali" to "Molly Kannamaly". Ref: her own facebook page & media reports.
മോളി കണ്ണമാലി Mon, 10/08/2015 - 01:54
നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം Mon, 05/01/2015 - 02:43
നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം Mon, 05/01/2015 - 02:38 വിരിഞ്ഞൊരു നാൾ > വിടർന്നൊരു നാളം, പദസ്വനങ്ങൾ > പദസ്വനം
സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ Sat, 30/11/2013 - 11:28 ഗാനരചന, സംഗീതം ഇവ തിരുത്തി
സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ Sat, 30/11/2013 - 02:10
സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ Sat, 30/11/2013 - 02:03 വരികൾ ചേർത്തു
ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാൻ (യുഗ്മഗാനം) വ്യാഴം, 05/04/2012 - 03:11 പുതുതായി ചേർത്തു
ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു വ്യാഴം, 05/04/2012 - 02:58
ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു വ്യാഴം, 05/04/2012 - 02:55 തെറ്റുകൾ തിരുത്തി
ദൈവമേ നിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യം ചൊവ്വ, 03/04/2012 - 01:45 പുതുതായി ചേർത്തു

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
2018-ൽ ഈ മ യൗ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പെണ്ണമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സ്വഭാവനടിയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരത്തിനു പൗളി വൽസൻ അർഹയായി.