SreejithPD

Sreejith P D, Cheruvaloor

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

നിങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ പോയി അവയ്ക്കു് അനുയോജ്യമായ റേറ്റിങ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ റേറ്റിങ് കൊടുത്ത ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ വരും.

Entries

Post date
Lyric സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും പങ്കു വെയ്ക്കാം Sun, 28/06/2009 - 20:21
Lyric ഏകാന്തതേ നീയും അനുരാഗിയാണോ Sun, 28/06/2009 - 20:17
Film/Album ആവണിത്തെന്നൽ Sun, 28/06/2009 - 20:15
Lyric സ്വപ്നസാനുവിൽ മേയാനെത്തിയ Sun, 28/06/2009 - 20:15
Lyric കാലത്തിന്റെ കടംകഥയിലെ Sun, 28/06/2009 - 20:14
Lyric ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ Sun, 28/06/2009 - 20:13
Film/Album ശ്രാവണസംഗീതം Sun, 28/06/2009 - 20:11
Film/Album ഗോപീചന്ദനം (ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഗീതങ്ങൾ) Sun, 28/06/2009 - 20:09
Lyric ഇനിയെന്നു കാണും ഞാൻ Sun, 28/06/2009 - 20:08
Lyric മെല്ലെയൊന്നു പാടി നിന്നെ Sun, 28/06/2009 - 20:05
Lyric ഏഴിലം പാല പൂത്തു Sun, 28/06/2009 - 20:02
Lyric ഓർമ്മകളേ കൈവള ചാർത്തി വരൂ Sun, 28/06/2009 - 19:59
Lyric ഇടയകന്യകേ പോവുക നീ Sun, 28/06/2009 - 19:58
Lyric അറബിക്കടലൊരു മണവാളൻ Sun, 28/06/2009 - 19:57
Lyric നിൻ പദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും Sun, 28/06/2009 - 19:53
Lyric പിന്നെയുമിണക്കുയിൽ പിണങ്ങിയല്ലോ Sun, 28/06/2009 - 19:51
Lyric ആരോ വിരൽ നീട്ടി (F) Sun, 28/06/2009 - 19:47
Lyric തളിർ വെറ്റിലയുണ്ടോ Sun, 28/06/2009 - 19:46
Lyric സ്വന്തമെന്ന പദത്തിനെന്തർത്ഥം Sun, 28/06/2009 - 19:45
Lyric സുമംഗലീ നീയോർമ്മിക്കുമോ Sun, 28/06/2009 - 19:43
Lyric കാർമുകിൽ‌വർണ്ണന്റെ ചുണ്ടിൽ Sun, 28/06/2009 - 19:42
Lyric മൗലിയിൽ മയിൽപ്പീലി ചാർത്തി Sun, 28/06/2009 - 19:40
Lyric കളഭം തരാം Sun, 28/06/2009 - 19:39
Lyric ഗംഗേ Sun, 28/06/2009 - 19:38
Lyric പാൽനിലാവിനും Sun, 28/06/2009 - 19:29
Artists കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ Sun, 28/06/2009 - 19:27
Lyric തങ്കക്കിനാക്കൾ ഹൃദയേ വീശും Sun, 28/06/2009 - 19:26
Lyric യക്ഷഗാനം മുഴങ്ങി Sun, 28/06/2009 - 19:24
Lyric തൽക്കാലദുനിയാവ് Sun, 28/06/2009 - 19:23
Lyric മറന്നുവോ പൂമകളേ Sun, 28/06/2009 - 19:20
Lyric കാറ്റടിച്ചൂ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചൂ Sun, 28/06/2009 - 19:13
Lyric തൊഴുതിട്ടും തൊഴുതിട്ടും Sun, 28/06/2009 - 19:12
Lyric തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ Sun, 28/06/2009 - 19:11
Lyric ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബരം Sun, 28/06/2009 - 19:08
Lyric നിനക്കായ് ദേവാ Sun, 28/06/2009 - 19:07
Artists ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ Sun, 28/06/2009 - 19:05
Film/Album നിനക്കായ് Sun, 28/06/2009 - 19:05
Lyric നിനക്കായ് തോഴീ Sun, 28/06/2009 - 19:04
Lyric എലിക്കൂട്ടം പൊറുക്കുന്ന Sun, 28/06/2009 - 19:03
Lyric കൊടിയ വേനൽ‌ക്കാലം Sun, 28/06/2009 - 19:02
Film/Album ചിൽഡ്രൻസ് സോംഗ്‌സ് 1 Sun, 28/06/2009 - 19:00
Lyric തമ്പ്രാൻ തൊടുത്തത് മലരമ്പ് Sun, 28/06/2009 - 18:59
Lyric പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നൂ Sun, 28/06/2009 - 18:58
Lyric കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ Sun, 28/06/2009 - 18:56
Film/Album നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണാ Sun, 28/06/2009 - 18:53
Lyric നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണാ Sun, 28/06/2009 - 18:53
Lyric ബന്ധുവാര് ശത്രുവാര് Sun, 28/06/2009 - 18:52
Lyric രാഗങ്ങളേ മോഹങ്ങളേ Sun, 28/06/2009 - 18:50
Lyric പൂമരം പൂത്ത വഴിയിലൂടെ Sun, 28/06/2009 - 18:45
Lyric പൂവേ പൂവേ വായോ Sun, 28/06/2009 - 18:44

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയംsort descending ചെയ്തതു്
കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ തമ്മിൽ Sun, 28/06/2009 - 17:53
ചന്ദനം മണക്കുന്ന പൂന്തോട്ടം Sun, 28/06/2009 - 17:58
എൻ മനം പൊന്നമ്പലം Sun, 28/06/2009 - 18:01
കാളിന്ദീ തീരം തന്നിൽ Sun, 28/06/2009 - 18:03
ആലിപ്പഴം ഇന്നൊന്നായെൻ Sun, 28/06/2009 - 18:04
വീണേ വീണേ വീണക്കുഞ്ഞേ Sun, 28/06/2009 - 18:06
പുളിയിലക്കരയോലും പുടവ ചുറ്റി Sun, 28/06/2009 - 18:07
ശരണതരംഗിണി Sun, 28/06/2009 - 18:09
എല്ലാ ദുഃഖവും തീർത്തു തരൂ Sun, 28/06/2009 - 18:09
എൻ മാനസം എന്നും നിന്റെ ആലയം Sun, 28/06/2009 - 18:11
ശ്രാവണം Sun, 28/06/2009 - 18:13
കിനാവിലിന്നലെ Sun, 28/06/2009 - 18:13
പണ്ടൊരു കാട്ടിലൊരാൺ സിംഹം Sun, 28/06/2009 - 18:16
താളം തുള്ളും താരുണ്യമോ Sun, 28/06/2009 - 18:18
മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴിയേ Sun, 28/06/2009 - 18:19
വാചാലം എൻ മൗനവും Sun, 28/06/2009 - 18:20
മനതാരിൽ എന്നും Sun, 28/06/2009 - 18:21
ചന്ദനമണിവാതിൽ Sun, 28/06/2009 - 18:22
പൂ വേണം പൂപ്പട വേണം Sun, 28/06/2009 - 18:25
ആലപ്പി രംഗനാഥ് Sun, 28/06/2009 - 18:30
ഓണപ്പാട്ടുകൾ - തരംഗിണി Sun, 28/06/2009 - 18:31
വസന്തബന്ധുര Sun, 28/06/2009 - 18:31
മലയാളിപ്പെണ്ണെ നിന്റെ മനസ്സ് Sun, 28/06/2009 - 18:35
സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട Sun, 28/06/2009 - 18:37
താരാപഥം ചേതോഹരം Sun, 28/06/2009 - 18:38
വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻ‌കാലം Sun, 28/06/2009 - 18:39
വാഴപ്പൂങ്കിളികൾ Sun, 28/06/2009 - 18:40
പുഷ്പോത്സവം Sun, 28/06/2009 - 18:42
പുഷ്പമഹോത്സവം Sun, 28/06/2009 - 18:43
പൂവേ പൂവേ വായോ Sun, 28/06/2009 - 18:44
പൂമരം പൂത്ത വഴിയിലൂടെ Sun, 28/06/2009 - 18:45
രാഗങ്ങളേ മോഹങ്ങളേ Sun, 28/06/2009 - 18:50
ബന്ധുവാര് ശത്രുവാര് Sun, 28/06/2009 - 18:52
നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണാ Sun, 28/06/2009 - 18:53
നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണാ Sun, 28/06/2009 - 18:54
കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ Sun, 28/06/2009 - 18:56
പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നൂ Sun, 28/06/2009 - 18:58
തമ്പ്രാൻ തൊടുത്തത് Sun, 28/06/2009 - 18:59
ചിൽഡ്രൻസ് സോംഗ്‌സ് 1 Sun, 28/06/2009 - 19:00
കൊടിയ വേനൽ‌ക്കാലം Sun, 28/06/2009 - 19:02
എലിക്കൂട്ടം പൊറുക്കുന്ന Sun, 28/06/2009 - 19:03
ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ Sun, 28/06/2009 - 19:05
നിനക്കായ് തോഴീ Sun, 28/06/2009 - 19:06
ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബരം Sun, 28/06/2009 - 19:08
തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ Sun, 28/06/2009 - 19:11
തൊഴുതിട്ടും തൊഴുതിട്ടും Sun, 28/06/2009 - 19:12
കാറ്റടിച്ചൂ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചൂ Sun, 28/06/2009 - 19:13
തൽക്കാലദുനിയാവ് Sun, 28/06/2009 - 19:23
യക്ഷഗാനം മുഴങ്ങി Sun, 28/06/2009 - 19:24
കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ Sun, 28/06/2009 - 19:27

Pages