ധനാശ്രീ

Dhanasri

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ഗീതദുനികു തക ധീം ട്രഡീഷണൽ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ അമ്പിളിക്കുട്ടൻ സ്വാതി തിരുനാൾ