നാസികാഭൂഷണി

Nasikabhooshani

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ഒരുവേള രാവിന്നകം മനോജ് കുറൂർ ശ്രീവത്സൻ ജെ മേനോൻ ലേഖ ആർ നായർ സ്വപാനം