നാരായണി

Narayani

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ് ദേവദാസി