ദേവഗാന്ധാരി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ക്ഷീര സാഗര ശയന ശ്രീ ത്യാഗരാജ ശ്രീ ത്യാഗരാജ കെ ജെ യേശുദാസ് സോപാ‍നം
2 തിങ്കൾമുഖീ തമ്പുരാട്ടീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ് അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ
3 തേനരുവിക്കരയിൽ പനിനീർ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ജി വേണുഗോപാൽ ആകാശവാണി ഗാനങ്ങൾ
4 പ്രിയമാനസാ നീ വാ വാ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല ചിലമ്പൊലി
5 മധുരമീനാക്ഷി അനുഗ്രഹിക്കും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി യൗവനം
6 ശ്രീ മഹാദേവൻ തന്റെ ഇടശ്ശേരി കെ രാഘവൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പത്മിനി നിർമ്മാല്യം
7 ഹരിചന്ദന മലരിലെ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട്