nithingopal33

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ

  സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ മനയോല മാഞ്ഞുപോയ്
  ഏകാന്തദീപം എരിയാത്തിരിയായ്..
  താന്തമാം ഓർമ്മതൻ ഇരുളിൻ അരങ്ങിൽ
  മുറിവേറ്റുവീണു പകലാംശലഭം..

  അന്തിവാനിലൊരു കുങ്കുമസൂര്യൻ
  ആർദ്രസാഗരം തിരയുന്നു..
  ക്ലാവുമൂടുമൊരു ചേങ്കിലപോലെ
  ചന്ദ്രബിംബവും തെളിയുന്നു
  കാറ്റുലയ്ക്കും കൽവിളക്കിൽ
  കാർമുകിലിൻ കരിപടർന്നു..
  പാടിവരും രാക്കിളിതൻ
  പാട്ടുകളിൽ ശ്രുതിഇടഞ്ഞു...

  (സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ)

  നെഞ്ചിനുള്ളിലൊരു മോഹനസ്വപ്നം
  ഹോമകുണ്ഡമായ് പുകയുമ്പോൾ..
  പാതിമാഞ്ഞൊരു പ്രണയവസന്തം
  ശാപവേനലിൽ പിടയുമ്പോൾ..
  ഒരുമിഴിയിൽ താപവുമായ്
  മറുമിഴിയിൽ ശോകവുമായ്..
  കളിയരങ്ങിൽ തളർന്നിരിക്കും
  തരളിതമാം കിളിമനസ്സേ...

  (സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ)

Entries

Post datesort ascending
Lyric ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ ചൊവ്വ, 20/10/2020 - 18:51
Lyric ചിരിച്ചത് നീയല്ല ബുധൻ, 07/10/2020 - 10:15
Artists മധു ബീഹാര്‍ ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 12:44
Lyric മണ്ഡല ഉത്സവകാലം വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:21
Lyric വൃശ്ചികപ്പുലര്‍‌വേള വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
Lyric ഉണര്‍‌ന്നെത്തിടും ഈ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
Lyric മന്ദാരം മലര്‍‌മഴ ചൊരിയും വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
Lyric മകരനിലാക്കുളിരാടിപ്പാടി വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:08
Lyric മഹാപ്രഭോ മമ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:07
Lyric മാനത്ത് മകരവിളക്ക് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:07
Lyric ആനയിറങ്ങും മാമലയില്‍ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 20:55
Lyric അഖിലാണ്ഡബ്രഹ്മത്തിന്‍ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 20:54
Lyric കാനനവാസാ കലിയുഗവരദാ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 20:54
ബാനർ സംഗീത കാസറ്റ്സ് ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 15:26
Lyric വലംപിരി ശംഖിൽ തീർത്ഥവുമായി ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 14:51
Lyric മണിത്തിങ്കൾ കല വിളങ്ങും ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 14:49
Lyric കണ്ണകിപ്പാട്ടുമായ് പാട്ടംബല ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 14:43
Lyric കളിയാടിവന്നു കുളങ്ങരെ ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 14:38
ബാനർ തരംഗിണി ഓഡിയോ ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 12:07
Lyric ജീവിത സാഗരം നീന്തി ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 12:03
Lyric നീലമേഘക്കൂന്തലുണ്ട് ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 11:59
Lyric ഗം ഗണനായകം വന്ദേഹം ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 11:49
Lyric ചിക്കരക്കുട്ടികളേ നിങ്ങൾ ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 11:20
Film/Album അമ്മേ ശരണം ദേവീ ശരണം ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 11:16
Lyric പൂപ്പട കൂട്ടിയൊരുങ്ങിയ Mon, 14/09/2020 - 20:25
Lyric ഓണം തിരുവോണം തിരുവോണം Mon, 14/09/2020 - 20:22
Lyric കൊട്ടും വന്നേ കൊഴലും വന്നേ Mon, 14/09/2020 - 20:19
Lyric കാണാപ്പൊന്നു് തേടിപ്പോകും Mon, 14/09/2020 - 20:16
Lyric ചെറുശ്ശേരിതന്‍ പ്രിയ Mon, 14/09/2020 - 20:12
Lyric ആവണിതന്‍ പൂക്കളത്തില്‍ Mon, 14/09/2020 - 20:03
Lyric ആവണീ നിന്‍ മുടിയിഴയില്‍ Sun, 13/09/2020 - 22:29
Lyric ഇളം‌തൂവല്‍ ചിറകാര്‍ക്കും Sun, 13/09/2020 - 21:48
Film/Album ആവണിത്താലം Sun, 13/09/2020 - 21:40
Lyric ജന്മജന്മാന്തര സുകൃതമായുള്ളില്‍ (M) വ്യാഴം, 10/09/2020 - 11:27
Lyric കരകാണാ കടലിൽ വ്യാഴം, 10/09/2020 - 11:19
Lyric പാവ ഞാന്‍ - അണ്‍പ്ലഗ്ഗഡ് ബുധൻ, 26/08/2020 - 22:26
Lyric മുരഹര മുരളീഗോവിന്ദാ Mon, 24/08/2020 - 12:19
Lyric മുരഹര മുരളീഗോവിന്ദാ Mon, 24/08/2020 - 12:12
Raga സാളഗഭൈരവി Mon, 24/08/2020 - 11:05
Raga ഭാട്ടിയാര്‍ Sun, 23/08/2020 - 21:43
Lyric പോരിലേറെ തീയും വ്യാഴം, 13/08/2020 - 19:16
Lyric മോഹസ്വരൂപിണി പാടുകയായ് Mon, 08/06/2020 - 23:10
Lyric കള്ളന്‍ ചക്കേട്ടു ആരും കണ്ടാല്‍ മിണ്ടണ്ട വെള്ളി, 22/05/2020 - 20:22

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ കേട്ടെന്റെ ചൊവ്വ, 20/10/2020 - 18:53
ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ ചൊവ്വ, 20/10/2020 - 18:51
ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ ചൊവ്വ, 20/10/2020 - 18:51
ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ ചൊവ്വ, 20/10/2020 - 18:51
ഓടക്കുഴൽ വിളി Mon, 19/10/2020 - 21:42
ഹലാൽ ലൗ സ്റ്റോറി Sat, 17/10/2020 - 21:46
ഓടക്കുഴൽ വിളി വെള്ളി, 16/10/2020 - 19:09
മാംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ചൊവ്വ, 13/10/2020 - 22:23 സംഗീതം ചേർത്തു
യദുകുല മുരളിക പാടി ചൊവ്വ, 13/10/2020 - 22:21
യക്ഷിയും ഞാനും ചൊവ്വ, 13/10/2020 - 20:11 വസ്ത്രാലങ്കാരം ചേര്‍ത്തു
കരുമാടിക്കുട്ടൻ ചൊവ്വ, 13/10/2020 - 20:09
ചിരിച്ചത് നീയല്ല ബുധൻ, 07/10/2020 - 10:15
ചിരിച്ചത് നീയല്ല ബുധൻ, 07/10/2020 - 10:15
ഈറൻ മേഘം പൂവും കൊണ്ടേ ബുധൻ, 30/09/2020 - 23:43 Lyricist changed from gireesh to shibu
കുയിലിന്റെ മണിനാദം കേട്ടു ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 21:57
നക്ഷത്രകിന്നരന്മാർ വിരുന്നു വന്നൂ ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 21:42
പുടവ ഞൊറിയും പുഴതൻ ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 13:10
തൂ ബഡി മാഷാ അള്ളാ ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 12:44
മധു ബീഹാര്‍ ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 12:44
സായന്തനം ചന്ദ്രികാലോലമായ് - F ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 12:43
താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 12:28
അമ്പിളിച്ചങ്ങാതീ ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 12:24
താലപ്പൊലി തകിലടി Mon, 21/09/2020 - 20:35
ആരാധയേ മന്മോഹന രാധേ Mon, 21/09/2020 - 14:25
നഗുമോമു കലവാണി Mon, 21/09/2020 - 14:24
ക്ഷീര സാഗര ശയന Mon, 21/09/2020 - 14:22
മധ്യമാവതി Sun, 20/09/2020 - 21:55
മധ്യമാവതി Sun, 20/09/2020 - 21:30
മധ്യമാവതി Sun, 20/09/2020 - 21:28
പുലരിപ്പൂ പോലെ ചിരിച്ചും Sun, 20/09/2020 - 21:13
ആവണിതന്‍ പൂക്കളത്തില്‍ Sat, 19/09/2020 - 20:07
ജഗദമ്മ Sat, 19/09/2020 - 11:45
ആർദ്രഗീതങ്ങൾ വെള്ളി, 18/09/2020 - 23:57
മനതാരിൽ മേവും വെള്ളി, 18/09/2020 - 14:09 Lyrics alignment fixed
മനതാരിൽ മേവും വെള്ളി, 18/09/2020 - 13:00 Corrected lyricist and music director
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ വെള്ളി, 18/09/2020 - 12:51 99721
മണ്ഡല ഉത്സവകാലം വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:21
മണ്ഡല ഉത്സവകാലം വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:21
വൃശ്ചികപ്പുലര്‍‌വേള വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
വൃശ്ചികപ്പുലര്‍‌വേള വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
ഉണര്‍‌ന്നെത്തിടും ഈ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
ഉണര്‍‌ന്നെത്തിടും ഈ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
മന്ദാരം മലര്‍‌മഴ ചൊരിയും വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
മന്ദാരം മലര്‍‌മഴ ചൊരിയും വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:19
മകരനിലാക്കുളിരാടിപ്പാടി വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:08
മകരനിലാക്കുളിരാടിപ്പാടി വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:08
മഹാപ്രഭോ മമ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:07
മഹാപ്രഭോ മമ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:07
മാനത്ത് മകരവിളക്ക് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:07
മാനത്ത് മകരവിളക്ക് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:07

Pages