Neeli

Neeli's picture

2003ൽ യാഹുഗ്രൂപ്പിൽത്തുടങ്ങിയ ഒരു വട്ട് സംഗീത ഗ്രൂപ്പിന് ആദ്യമായി കണ്ടന്റ് വാരിവിതറിയവൾ..മലയാളം പാട്ടുകൾക്കൊരു ഡാറ്റാബേസ് എന്നൊരു സ്വപ്നം ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ എഴുതിക്കൂട്ടിയത് ആയിരത്തോളം പാട്ടുകളുടെ വരികൾ..ഇടക്കാലത്ത് ഗൃഹസ്ഥയായി വിട്ടു നിന്നത് കാരണം മലയാളത്തിൽ വേറെയും ഡാറ്റാബേസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരിയായി :). ഇന്ന് നീലി എന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറി..വാഴൂർ ജോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മലയാളസിനിമക്ക് ഇത്രയും പി ആർ ഓ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്..മലയാളസിനിമയുടെ ചരിത്രം ഒരുകാലത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കടപ്പെടും.. (എം3ഡിബിയുടെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്കിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 1. കന്നിവെയിൽ (100)
 2. പച്ചപ്പനം തത്തേ (M) (100)
 3. സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട (100)
 4. മെയ് മാസമേ (100)
 5. ഓ തിരയുകയാണോ (100)
 6. എന്നിണക്കിളിയുടെ നൊമ്പരഗാനം (100)
 7. മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ (100)
 8. മിഴികളിൽ നിറകതിരായി സ്‌നേഹം (100)
 9. കരിനീലക്കണ്ണുള്ള (100)
 10. വാനവില്ലേ (100)
 11. സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ (100)
 12. സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ (100)
 13. സന്ധ്യതൻ അമ്പലത്തിൽ (100)
 14. യാത്രയായ് വെയിലൊളി (100)
 15. മഴയേ തൂമഴയെ (100)
 16. ഏത് കരിരാവിലും (100)
 17. മിഴി മിഴി (100)
 18. മാനം വെളുക്കണ്‌ (100)
 19. പ്രിയേ പ്രിയേ വസന്തമായ് (100)
 20. പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും (100)
 21. ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി (100)
 22. നീലരാവിലായ് (100)
 23. ആരോ വരുന്നതായ് (100)
 24. മഴ (100)
 25. കണിയൊന്നുമീ (100)
 26. ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ (100)
 27. മൗനമേ നിറയും മൗനമേ (100)
 28. മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ (100)
 29. മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം (100)
 30. മനസ്സിനൊരായിരം കിളിവാതിൽ (100)
 31. നേരം മങ്ങിയ നേരം (100)
 32. രാരി രാരിരം രാരോ (100)
 33. ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്നോർമ്മകൾ (100)
 34. ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ (100)
 35. ഇളം മഞ്ഞിൻ (സങ്കടം ) (100)
 36. എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം - ഫീമെയിൽ (100)
 37. എന്റെ മൺ വീണയിൽ കൂടണയാനൊരു (100)
 38. ആദ്യമായ് നിൻ (100)
 39. ശ്രുതിചേരുമോ ശ്രുതിചേരുമോ (100)
 40. കാതോർത്തു (100)
 41. പകലിൻ പവനിൽ (100)
 42. ഒറ്റ കുയിൽ (100)
 43. മലർക്കൊടി പോലെ (F) (100)
 44. മുടിപ്പൂക്കള്‍ വാടിയാലെന്തോമനേ (100)
 45. സുഖമോ ദേവീ (100)
 46. പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ (100)
 47. നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ (100)

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
കണ്ണിൽ കണ്ണിലൊന്നു നോക്കി ബുധൻ, 02/10/2013 - 18:38
കണ്ണിൽ കണ്ണിലൊന്നു നോക്കി ബുധൻ, 02/10/2013 - 18:35
ഹേയ് വെണ്ണിലാ പൂംപീലിനീട്ടി ബുധൻ, 02/10/2013 - 18:08
ഹേ വെണ്ണിലാ പൂംപീലിനീട്ടി ബുധൻ, 02/10/2013 - 14:55
മഴയേ തൂമഴയെ ബുധൻ, 02/10/2013 - 14:18
മഴയേ തൂമഴയെ ബുധൻ, 02/10/2013 - 14:18
മഴയേ തൂമഴയെ ബുധൻ, 02/10/2013 - 14:01
മഴയേ തൂമഴയെ ബുധൻ, 02/10/2013 - 13:51
മഴയേ തൂമഴയെ ബുധൻ, 02/10/2013 - 13:43
മഴയേ തൂമഴയെ ബുധൻ, 02/10/2013 - 13:42
കല്യാണമാണേ കളമൊഴി മൈനയ്ക്കു് ബുധൻ, 02/10/2013 - 12:35
മുട്ടണ്ട മുട്ടണ്ട ഞങ്ങളോടാരും മുട്ടണ്ട ബുധൻ, 02/10/2013 - 12:23
ഈ സ്നേഹമുകിലിൽ മഴയിലൊരുനാൾ ബുധൻ, 02/10/2013 - 11:50
ഈ സ്നേഹമുകിലിൽ മഴയിലൊരുനാൾ ബുധൻ, 02/10/2013 - 11:44
മാണിക്ക്യ ചിറകുള്ള മാറത്ത് കുറിയുള്ള ബുധൻ, 02/10/2013 - 09:31
മാണിക്ക്യ ചിറകുള്ള മാറത്ത് കുറിയുള്ള ബുധൻ, 02/10/2013 - 09:30
മാണിക്ക്യ ചിറകുള്ള മാറത്ത് കുറിയുള്ള ബുധൻ, 02/10/2013 - 09:26
മാണിക്ക്യ ചിറകുള്ള മാറത്ത് കുറിയുള്ള ബുധൻ, 02/10/2013 - 09:20
നീ വരും നേരത്തിൽ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 23:47
നീ വരും നേരത്തിൽ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 23:40
ബ്ലാക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 23:39 added tags
നീ വരും നേരത്തിൽ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 23:38
മുകിലേ നീ ഒന്ന് പെയ്യൂ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 22:47
കൗബോയ് ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 22:26 added tags
മുത്തുപോലെ നീയെന്നുള്ളില്‍ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 14:11
പ്രിയകാമിനീ പ്രാണേശ്വരീ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 14:01
പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:43
പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:41
ഡ്രാക്കുള 2012 ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:37 Added main poster and tags
ഡ്രാക്കുള 2012 ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:36
ഡ്രാക്കുള 2012 ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:28 Added main poster
മഞ്ഞുപോലെ വന്നെന്നില്‍ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:25
പാരിജാതപ്പൂക്കള്‍ പുഞ്ചിരി തൂകി ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:17
പാരിജാതപ്പൂക്കള്‍ പുഞ്ചിരി തൂകി ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:16
ഹരിഗോവിന്ദാ കൃഷ്ണാ മണിവര്‍ണ്ണാ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:09
കുഞ്ഞരുവികള്‍ ഒന്നായി ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 13:03
ലോക്പാൽ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 11:19 added main poster
മിഴിയിതളില്‍ കനവായി ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 11:17
അർജ്ജുനന്റെ പത്തുനാമം ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 11:09
മായം മായം മായ ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 11:06
നഖങ്ങൾ (2013) ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 09:49
നഖങ്ങൾ (2013) ചൊവ്വ, 01/10/2013 - 09:48 Added posters
കാറ്റാടീ കാറ്റാടീ നീയാണെൻ Mon, 30/09/2013 - 21:33
കൊഞ്ചും കുയിൽക്കിളി പെണ്ണേ Mon, 30/09/2013 - 21:04
കൊഞ്ചും കുയിൽക്കിളി പെണ്ണേ Mon, 30/09/2013 - 21:01
കാറ്റേ കാറ്റേ കായൽ കാറ്റേ Mon, 30/09/2013 - 14:08
അലിയാര് കാക്ക സ്ടൂളേന്നു വീണേ Mon, 30/09/2013 - 13:48
പെരുനാള് പെരുനാള് Mon, 30/09/2013 - 13:27
പെരുനാള് പെരുനാള് Mon, 30/09/2013 - 13:27
മേലേ മാനത്തൂടാണോ Mon, 30/09/2013 - 13:17

Pages