അമ്പട ഞാനേ

അമ്പട ഞാനേ ചെല്ലെടാ ഞാനേ
എന്തിനു പേടി ഹല്ലിവല്ലീ
ഇമ്മിണി കായ് കയ്യില് വന്നാൽ
പിന്നിവനാരാ ഹല്ലിവല്ലീ ...

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല,നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
ambada njane

Additional Info

Year: 
2014
Lyrics Genre: