അൻപത്തൊമ്പതു പെൺ പക്ഷീ

 

താതിന്ത താകിട കിട തൈ താകിട കിട താകിട കിട താകിട കിട
കീച്ചൊന്നു കീച്ച കിട തക കീച്ചിക്കാല്‍ രണ്ടേ കാല്‍
താളക്കണക്കൊത്തേലിന്നാ പിടിച്ചോ

അന്‍പത്തൊന്‍പതു പെണ്‍പക്ഷി
അതിന്റെ കൂടെയൊരാണ്‍പക്ഷി
ആണ്‍പക്ഷീം പെണ്‍പക്ഷികളും
പ്രേമം മൂത്തു തമ്മില്‍ക്കൊത്തി
തമൃതമൃതമൃതമൃതമൃതത്തൈ തിത്തൈ

മാമാനം കുന്നത്തില്ലിക്കാടോടിക്കാറ്റ്
അവനൊരു നാടോടി ചൂളം കുത്തും രാപ്പാടി
മരം മറഞ്ഞും മറിഞ്ഞുവീണും
മനം മടുത്തും പിടഞ്ഞെണീറ്റും
തരുണികളുടെ കുനുകുറുനിര തഴുകാന്‍ കിട്ടാതെ
കാറ്റ് അത്തിമരത്തെക്കേക്കൊമ്പില്‍...
കാറ്റ് അത്തിമരത്തെക്കേക്കൊമ്പില്‍ കെട്ടി...
കാറ്റ് അത്തിമരത്തെക്കേക്കൊമ്പില്‍
കെട്ടിഞാന്നു ചത്തു
(അന്‍പത്തൊന്‍പത്........)

ആനയുണ്ടമ്പാരിയുണ്ട് പള്ളിവാളുണ്ട് വട്ടകയുണ്ട്
തിറയാടാന്‍ തിരുപ്പറക്കാന്‍ താളമുണ്ട് കയ്യില്‍
താലപ്പൊലിത്തരുണികളുടെ കാര്‍കൂന്തല്‍ത്തഴ പിന്നില്‍
തട്ടും താളം
താതിന്ത താകിടകിടതൈ താകിടകിട താകിടകിട താകിടകിട

ആതിരയുടെ പാതിരാവില്‍ താമരമുഖികള്‍
കൈകൊട്ടിയാടി കാമനെയെതിരേല്‍ക്കാന്‍ താ തൈ
താതിന്ത താകിടകിടതൈ താകിടകിട താകിടകിട താകിടകിട

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info