ശബരിഗിരീശ്വര

ശബരിഗിരീശ്വര സൌഭാഗ്യ ദായക
ശരണം തവ ചരണം
തവ പദനളിനീ തീര്‍ത്ഥത്തിലൊഴുകി
തളരട്ടെ മമഹൃദയം

കരളിലെക്കാടൊരു പൊന്നമ്പല മേടായ്
സുരഭിലചിന്തകൾ കര്‍പ്പൂരകുണ്ഡമായ്
പങ്കജനയനാ! മാമകാത്മാവൊരു
പതിനെട്ടാം പടിയായി-
പതിനെട്ടാം പടിയായി

കണ്ണീരുകൊണ്ടൊരു പമ്പയൊരുക്കാം
കരിമല പണി തീര്‍ക്കാം
മനസ്സൊരു ശരം കുത്തിയാലാക്കി മാറ്റാം
മകരവിളക്കുതൊഴാം-
മകര വിളക്കുതൊശാം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sabarigireeswara