കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം സംഗീതം ആലാപനം രാഗം വര്‍ഷം
1 ശബരിഗിരീശാ ശരണം ഭഗവാൻ കാലു മാറുന്നു ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി ചന്ദ്രശേഖരൻ, പ്രസന്ന, കോറസ്
2 ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കേണമേ ഭഗവാൻ കാലു മാറുന്നു ജി ദേവരാജൻ പ്രസന്ന
3 പൂത്താലം നേദിച്ചു ഭഗവാൻ കാലു മാറുന്നു ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി ചന്ദ്രശേഖരൻ, പ്രസന്ന
4 പാത്തുമ്മാബീവി തൻ ഭഗവാൻ കാലു മാറുന്നു ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി ചന്ദ്രശേഖരൻ
5 മകരവിളക്കേ തിരി തെളിക്കൂ ഭഗവാൻ കാലു മാറുന്നു ജി ദേവരാജൻ പ്രസന്ന
6 ആരാണാരാണ് ഭ്രാന്തരുടെ ലോകം (നാടകം ) ജി ദേവരാജൻ ചന്ദ്രൻ
7 അരപ്പിരിയുള്ളവരകത്ത് ഭ്രാന്തരുടെ ലോകം (നാടകം ) ജി ദേവരാജൻ ചന്ദ്രൻ
8 പുലരികളേ മലരുകളേ ഭ്രാന്തരുടെ ലോകം (നാടകം ) ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി സുലോചന, ചന്ദ്രൻ
9 ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഒരു കോടി സ്വപ്നങ്ങൾ ഭ്രാന്തരുടെ ലോകം (നാടകം ) ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി സുലോചന
10 മനസ്സൊരു തടവുമുറി ഭ്രാന്തരുടെ ലോകം (നാടകം ) ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി സുലോചന
11 കറുത്തവാവിന്റെ ലയനം(നാടകം) ജി ദേവരാജൻ പ്രസന്ന
12 രക്തസാക്ഷികൾ ഞങ്ങൾ ലയനം(നാടകം) ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി ചന്ദ്രശേഖരൻ, പ്രസന്ന, രാജമ്മ ജോൺസൺ
13 പച്ചോലക്കിളികളേ ലയനം(നാടകം) ജി ദേവരാജൻ പ്രസന്ന
14 മലയടിവാരങ്ങളേ സഹസ്രയോഗം ജി ദേവരാജൻ പ്രസന്ന
15 രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി സഹസ്രയോഗം ജി ദേവരാജൻ പ്രസന്ന
16 ജിം ജിലം ജിം ജിലം സഹസ്രയോഗം ജി ദേവരാജൻ പ്രസന്ന
17 വസന്തോത്സവം തുടങ്ങീ സിംഹം ഉറങ്ങുന്ന കാട് ജി ദേവരാജൻ പങ്കജാക്ഷൻ
18 സിന്ധുഗംഗാതടങ്ങളിൽ സിംഹം ഉറങ്ങുന്ന കാട് ജി ദേവരാജൻ
19 കിളിവാണി അളിവേണി സിംഹം ഉറങ്ങുന്ന കാട് ജി ദേവരാജൻ സോമലത
20 കുരുക്കുത്തിമുല്ല കുണുക്കിട്ട മുല്ല സിംഹം ഉറങ്ങുന്ന കാട് ജി ദേവരാജൻ സോമലത
21 നക്ഷത്രപ്പുണ്ണുകളായിരം മാണിക്യക്കൊട്ടാരം എം എസ് ബാബുരാജ് കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ 1966
22 പച്ചമരക്കാടുകളേ മാണിക്യക്കൊട്ടാരം എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ് 1966
23 പെണ്ണു കേള്‍ക്കാന്‍ വന്ന വീരന്‍ മാണിക്യക്കൊട്ടാരം എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി 1966
24 കള്ളന്റെ പേരു പറഞ്ഞാല്‍ മാണിക്യക്കൊട്ടാരം എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി 1966
25 മനസ്സിന്റെ മലരണിക്കാവില്‍ മാണിക്യക്കൊട്ടാരം എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ് 1966
26 മാനിഷാദ മന്ത്രം എനിക്ക് മരണമില്ല (നാടകം) ജി ദേവരാജൻ വി ടി മുരളി 1976
27 ഇന്നും മാനത്തൊരമ്പിളിക്കല എനിക്ക് മരണമില്ല (നാടകം) ജി ദേവരാജൻ 1976
28 എനിക്കു മരണമില്ല എനിക്ക് മരണമില്ല (നാടകം) ജി ദേവരാജൻ വി ടി മുരളി, കോറസ് 1976
29 ഞാൻ നിന്നെ കിനാവ് കണ്ടെടി ആനയും അമ്പാരിയും ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ് 1978
30 ഹരി ഓം ഭക്ഷണദായകനേ ആനയും അമ്പാരിയും കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ 1978
31 കണ്ടനാള്‍ മുതല്‍ ആനയും അമ്പാരിയും ശ്യാം എസ് ജാനകി 1978
32 വസന്തത്തിന്‍ തേരില്‍ ആനയും അമ്പാരിയും ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ് 1978
33 താരും തളിരുമിട്ടു നിൻ മെയ് പഞ്ചരത്നം കെ ജെ യേശുദാസ് 1979
34 മലപെറ്റ പെണ്ണിന്റെ മംഗല്യം കഴിഞ്ഞേ രാഗപൗർണ്ണമി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല 1979
35 ആട പൊന്നാട രാഗപൗർണ്ണമി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി 1979
36 മേഘസന്ദേശമയക്കാം രാഗപൗർണ്ണമി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1979
37 കിളി കിളി പൈങ്കിളി യൗവനം ദാഹം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് ജാനകി 1980
38 അച്ഛനിന്നലെ വല്ലാത്തൊരക്കിടി പറ്റി യൗവനം ദാഹം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോഴിക്കോട് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ 1980
39 അനുരാഗ സുധയാൽ യൗവനം ദാഹം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ് ഹരികാംബോജി 1980
40 തീരത്തു നിന്നും യൗവനം ദാഹം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1980
41 വൃന്ദാവനക്കണ്ണാ നീയെൻ അസുരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി 1983
42 അന്തരംഗപ്പൂങ്കാവനമേ കൽക്കി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി 1984
43 മനസ്സും മഞ്ചലും കൽക്കി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ 1984
44 ചിത്രശലഭമേ കൽക്കി ജി ദേവരാജൻ നിലമ്പൂർ കാർത്തികേയൻ 1984
45 ഇന്നല്ലേ നമ്മുടെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയിൽ (ഇതാ ഭാരതം) എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ് ആഭേരി 1985