ഛായാഗ്രഹണം: കെ ജി ജയൻ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
ജാലകം ഹരികുമാർ 1987
ജാതകം സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ 1989
രുഗ്മിണി കെ പി കുമാരൻ 1989
മറുപുറം വിജി തമ്പി 1990
കാറ്റ് വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ സി ശശിധരൻ പിള്ള 2000
സൂസന്ന ടി വി ചന്ദ്രൻ 2000
സാരി സുമ ജോസൺ 2001
ഡാനി ടി വി ചന്ദ്രൻ 2001
പാഠം ഒന്ന് ഒരു വിലാപം ടി വി ചന്ദ്രൻ 2003
കഥാവശേഷൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ 2004
ചിതറിയവർ ലാൽ ജോസ് 2005
നോട്ടം ശശി പരവൂർ 2006
ദൃഷ്ടാന്തം എം പി സുകുമാരൻ നായർ 2006
പുലിജന്മം പ്രിയനന്ദനൻ 2006
പരദേശി പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് 2007
രാമാനം എം പി സുകുമാരൻ നായർ 2009
ഭൂമി മലയാളം ടി വി ചന്ദ്രൻ 2009
സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ പ്രിയനന്ദനൻ 2010
ഇത്രമാത്രം കെ ഗോപിനാഥൻ 2012
നയന കെ എൻ ശശിധരൻ 2014
ചായില്യം മനോജ് കാന 2014
വിദൂഷകൻ ടി കെ സന്തോഷ്‌ 2015
അമീബ മനോജ് കാന 2016
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ കെ പി കുമാരൻ 2019