പാണ്ടി ജൂനിയേഴ്സ്

PANDI JUNIORS
Tagline: 
NEVER BET AGAINST THE UNDERDOG
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

ബിഗ് ഡാഡി എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഐ എം വിജയൻ ആദ്യമായി നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പാണ്ടി ജൂനിയേഴ്‌സ്. 

PANDI JUNIORS Official Teaser | New Malayalam Movie