കൂദാശ

Koodasha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 October, 2018

Koodasha Malayalam Movie Official Trailer | ft. Baburaj , Aaryan Krishna Menon