ഓപ്പറേഷൻ ജാവ

Operation JAVA
Tagline: 
Stories of Unsung Heroes

നവാഗതനായ തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത് വി സിനിമാസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാലു വർഗ്ഗീസും ലുക്മാനു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.