ചതുർമുഖം

Chathurmukham

രഞ്ജീത് കമല ശങ്കറും സലിൽ വിയും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൊറർ ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യരും സണ്ണി വെയ്നും ഒന്നിക്കുന്നു.