ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം

Bhoomiyile Manohara Swakaryam

ഷൈജു അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദീപക് പറമ്പോൾ, ലാൽ, പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവർ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.