ഇടി മഴ കാറ്റ്

Idi Mazha Katt
Story: 
Dialogues: 

ചെമ്പൻ വിനോദ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഇടി മഴ കാറ്റ് എന്ന ചിത്രം നവാഗതനായ അമ്പിളി രംഗൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.