ചായം പൂശിയ വീട് 2 : മായ

The Painted House 2: MAYA

ബാബുസേനൻ ബ്രദേർസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചായം പൂശിയ വീട് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. കലാധരൻ, നീന ചക്രവർത്തി, ശ്രീറാം മോഹൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

The Painted House 2: MAYA Trailer NEW