എന്റെ ഗ്രാമം

Ente Gramam

മല്ലയില്‍ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ ബിനു അമ്മച്ചിക്കട നിര്‍മ്മിക്കുന്ന’എന്റെ ഗ്രാമം’ഷാജി കെ.പി.എ.സി രചന, സംവിധാനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു