ആകാശഗംഗ 2

Akashaganga 2
Screenplay: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 November, 2019

ആകാശഗംഗ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.

Akashaganga 2 | Official Trailer | Vinayan | Sreenath Bhasi | Vishnu Vinay

Official Teaser | Malayalam Movie| Akashaganga2 | Vinayan.