ഉൾട്ട

Ultta
Tagline: 
ചിരി നേരെ

ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം, നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടു പ്രമാണിയും,അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം തുടങ്ങി നിരവധി വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ സുരേഷ്‌പൊതുവാൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് "ഉൾട്ട"...

                                                                  

Ultta Election Special Teaser | Ramesh Pisharody | Anusree | Suresh Podhuval