മദ്രാസ് ലോഡ്‌ജ്‌

Madras Logde
Tagline: 
The lodge renovated

അനൂപ് മേനോന്റെ തിരക്കഥയിൽ വി.കെ.പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മദ്രാസ് ലോഡ്‌ജ്‌. നോബിൾ ജേക്കബാണ് നിർമ്മാണം