ഫോര്‍ട്ട്കൊച്ചിലെ ഞങ്ങ മട്ടാഞ്ചേരിലെ നിങ്ങ

Fort Cocheele Njanga Mattancherile ninga

പ്രശസ്ത താരം അനന്യയുടെ സഹോദരന്‍ അര്‍ജ്ജുന്‍,നേഹ കൃഷ്ണ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രീജ് പ്രഭാകര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന " ഫോര്‍ട്ട്കൊച്ചിലെ ഞങ്ങ,മട്ടാഞ്ചേരിലെ നിങ്ങ" എന്ന ചിത്രം