വെയിൽമരങ്ങൾ

Veyilmarangal
കഥാസന്ദർഭം: 

വെയിൽ മരങ്ങൾ... എപ്പോഴും വെയിലത്ത് നിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ചില മനുഷ്യരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെയും പലായനത്തിന്റെയും കഥ .

Screenplay: 

സോമ ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ബേബിമാത്യു സോമതീരം നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്നത്. നാടകങ്ങളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയയായ സരിത കുക്കു ,കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം മാസ്റ്റർ ഗോവർദ്ധനും ഒരു പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു .

VEYIL MARANGAL OFFICIAL TRAILER