അപാരത

Aparatha (Malayalam Movie)
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 21 April, 1992