മനസ്സൊരു മഹാസമുദ്രം

Manassoru Mahasamudram
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 31 March, 1983

manassoru mahasamudram poster