സൂം

Zoom
കഥാസന്ദർഭം: 

ഹോട്ടലുകളിലെ സപ്പ്ലയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയുകയാണ്‌ സൂം എന്ന ചിത്രം

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 3 September, 2016

ZOOM NEW MOVIE TRAILER