വസന്തസേന

Vasantha Sena
Screenplay: 
Dialogues: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 10 November, 1985

vasanthasena poster m3db