വെളിച്ചം വിതറുന്ന പെൺകുട്ടി

Velicham Vitharunna Penkutty
Story: 
Screenplay: 
Direction: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 December, 1982