വില്ലേജ് ഗയ്സ്

village guys
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 January, 2015

വ്യത്യസ്ത ചുറ്റുപാടുകളില്‍ നിന്നു വരുന്ന നാല് ആണ്‍കുട്ടികളുടെയും, അവര്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു  പെണ്‍കുട്ടിയുടെയും കഥ. 

villege guys movie poster

 

shTwcnalGyU