ഡയൽ 1091

Dial 1091
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്ലസ് റ്റു വിദ്യാർത്ഥിനികളായ മൂന്നുപേർ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി പരിചയപ്പെട്ട യുവാക്കളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നു. വീട്ടുകാർ അറിയാതെ തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്ന അവർ അകപ്പെടുന്ന ആപത്തും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് സിനിമ.

Tags: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
109മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 February, 2014

സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ശാരീരിക അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയും ബോധവൽക്കരണം ഉദ്ദേശിച്ച് നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ് ഡയൽ 1091. കേരളാ പോലീസിന്റെ വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പറാണ് 1091. കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആ സേവനം എത്തിയ്ക്കുക എന്നതും ഈ സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. സോദ്ദേശസിനിമയാണെങ്കിലും കച്ചവടസിനിമയുടെ കെട്ടിലും മട്ടിലും,സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ശിവജി ഗുരുവായൂർ,ദേവൻ,ഊർമ്മിളാ ഉണ്ണി,ബിന്ദു വരാപ്പുഴ തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം അനേകം പുതുമുഖങ്ങളും ഡയൽ 1091ൽ അഭിനയിയ്ക്കുന്നു.

Dial 1091 Movie Poster

aD8m7vf1DrA