നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം

Navagatharkku swagatham
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു കോളേജിന്റെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്യാമ്പസ് ചിത്രം.

2010ൽ കോട്ടയം സിം എം എസ് കോളേജിൽ വെച്ച് കോളേജ് അധികൃതരും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ ജയ്ക് സി തോമസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നവും കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജയ്ക് സി തോമസ് ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിൽ തുറന്നെഴുതിയ ലേഖനവുമാണു ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രമേയത്തിന്റെ കാരണമാകുന്നത്.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 June, 2012