സെല്ലുലോയ്‌ഡ്

Celluloid
കഥാസന്ദർഭം: 

വിനു എബ്രഹാമിന്റെ നഷ്ടനായിക എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ജെ സി ഡാനിയേലിന്റെ ജീവിതവും വിഗതകുമാരന്റെ നിർമ്മാണവുമാണ് സെല്ലുലോയ്ഡ് പറയുന്നത്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
129മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 February, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ക്യാപിറ്റോൾ തീയേറ്റർ സെറ്റ് - യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പട്ടം