സെല്ലുലോയ്‌ഡ്

Celluloid
കഥാസന്ദർഭം: 

വിനു എബ്രഹാമിന്റെ നഷ്ടനായിക എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ജെ സി ഡാനിയേലിന്റെ ജീവിതവും വിഗതകുമാരന്റെ നിർമ്മാണവുമാണ് സെല്ലുലോയ്ഡ് പറയുന്നത്.

Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
129മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 February, 2013