ചേട്ടായീസ്

Chettayees
കഥാസന്ദർഭം: 

യുവത്വം കഴിയാറായ അഞ്ചു ചെറുപ്പക്കാരുടെ സൌഹൃദവും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ അവർ ഒത്തുകൂടുകയും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളുമാണ് കഥാസന്ദർഭം

Screenplay: 
Dialogues: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
115മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 November, 2012
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.chettayees.com/

yt15z-rOKfc

wUqXDrdfxo8

xGTZv7TD3NM

6AQuJHEXvk8