ഏണിപ്പടികൾ

Released
Enippadikal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 February, 1973