മിസ്റ്റർ മരുമകൻ

Mr. Marumakan (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ജപ്തിയിലായ തന്റെ തറവാടിനേയും വീട്ടുകാരേയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി തന്റെ ബാല്യകാല സഖിയും ഇപ്പോൾ സമ്പന്നയുമായ രാജലക്ഷ്മിയെ (സനുഷ) വിവാഹം കഴിക്കാനും രാജലക്ഷ്മിയുടേ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അച്ഛനേയും അമ്മയേയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നാടക നടൻ കൂടിയായ അമ്പലക്കര അശോക് രാജ് എന്ന അശോക ചക്രവർത്തി (ദിലീപ് ) നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ കോമഡിയുടെ പശ്ചാത്താലത്തിൽ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
177മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 18 August, 2012

Mc22dvmfBnw