കള്ളൻ പവിത്രൻ

Released
Kallan Pavithran (Pavithran the thief)
കഥാസന്ദർഭം: 

ലക്ഷംവീടുകളിലൊന്നിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പവിത്രൻ എന്ന കള്ളന്റെ കഥയാണ് നടന്ന സംഭവം എന്ന ആമുഖത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 June, 1981

KallanPavithran-movie-m3db.jpg