ഒരിടത്തൊരു ഫയൽവാൻ

Released
Oridathoru Phayalwan (There Lived a Wrestler)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു നാടോടി ഫയൽവാന്റെ ജീവിതവും ജീവിതത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
128മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 November, 1981

oridathoru phayalvan poster