തിരുവമ്പാടി തമ്പാൻ

Thiruvambaadi thambaan
കഥാസന്ദർഭം: 

ആനകളെ വെച്ച് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന തിരുവമ്പാടി മാത്തൻ തരകന്റേയും(ജഗതി ശ്രീകുമാർ) മകൻ തിരുവമ്പാടി തമ്പാന്റേയും(ജയറാം) സൌഹൃദതുല്യമായ ബന്ധത്തിന്റേയും, മധുരയിലെ ശക്തിവേൽ എന്ന പ്രമാണിയുമായുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥയും തൃശൂർ പട്ടണത്തിന്റേയും പൂരങ്ങളുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 May, 2012

ib7LTfNUODQ