കാക്കോത്തിക്കാവിലെ അപ്പൂപ്പൻ താടികൾ

Kakkothikkavile Appooppan Thadikal
കഥാസന്ദർഭം: 

രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ കഥ. കുട്ടിക്കാലത്ത് വേർപിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാർ. വളർന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലകപ്പെട്ട് പോയ അവരുടെ സംഗമം ആണ് ചിത്രം പരാമർശിക്കുന്നത്.

Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 January, 1988

kakkothikkavile appoppanthadikal

R1l9T-UNf8U