ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥ പറയാം

Unnikale Oru Kadha Parayam
Screenplay: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 4 July, 1987