വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി

Vellaripravinte Changathi (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

സിനിമ രക്തത്തിലലിഞ്ഞ മാണിക്കുഞ്ഞ് (ഇന്ദ്രജിത്ത്) എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ 41 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റിലീസാകാതെ കാലയവനികക്കു പുറകിലായ ഒരു മലയാള സിനിമയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുനരവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം എല്ലാവരും മറന്നുപോയ അതിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരെ തേടിപ്പിടിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയു ചെയ്യുന്നു.

സിനിമക്കുള്ളിലെ സിനിമ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടേ പ്രധാന കഥയും.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 25 December, 2011

Nqa0x4WwAbI